جهت جوابگویی به سئوالات شما درباره فروش ، نسلها و دانستنیهای پرورش خروس جنگی

بر روی آدرس زیر  اینترنتی کلیک کنید

fighterrooster.com 


 مفتخرم  با بیش ازسی سال تجربه در خدمت ایران و فرزندانش انجام وظیفه مینمایم
غلامرضا ایلی 09170910949-09353854216تماس
eilli_gholamreza@fighterrooster.com ایمیل

جمعه 28 آذر‌ماه سال 1393 @ 10:11 ب.ظ

خروس 11 ماهه هیبریدی از بهترین نسلها

به نام قهار
 شگردی بی نظیر با خارزنی بالا

http://s5.picofile.com/file/8158293042/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%8C_%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_1.jpg

http://s5.picofile.com/file/8158293592/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C3.jpghttp://s5.picofile.com/file/8158293992/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%8C_%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_2.jpg

جمعه 28 آذر‌ماه سال 1393 @ 09:31 ب.ظ

پسر تایسون

به نام حقhttp://s5.picofile.com/file/8118990976/%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86.jpg

جمعه 28 آذر‌ماه سال 1393 @ 09:01 ب.ظ

جوجه ای 10ماهه به نام ارسلان

به نام حق
ارسلان، باهوش ، خوش استیل، از بهترینها
بزودی خودش را اثبات میکند

http://s5.picofile.com/file/8158283176/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86.jpg

جمعه 28 آذر‌ماه سال 1393 @ 08:37 ب.ظ

عشقبازی کار هر شیاد نیست


به نام خالق زیبائی
آفرین بر دست پروردگار
جوجه هفت ماه از نسلی که همراهان قدیمی پدرش از خاطر نمی برند
بسیار شبیه پدرش است
عظمت نسلهای ایرانی


 این جوجه از نسلی چابهاری که غالبا بالای 80 سانتیمتر قد میکشد (ندید جنگ )  متعلق به حاج آقا شهنوازی مرحوم بزرگترین استاد و عشقباز زمان خود در خطه سیستان و بلوچستان بوده است میباشد ، حاج آقا شهنوازی حدود 30 سال پیش مرحوم شد و نوه ایشان مهندس شهنوازی با اینکه خروسباز نبود از داشته ها پدر بزرگش نگهداری نمود ،هفت سال پیش ایشان محبت نمودند و از این نسل چند قطعه به حقیر دادند و که حقیر با کمی زحمت این نسل را به خلوص کامل رساندم


http://s5.picofile.com/file/8158272534/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87_%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF.jpg

http://s5.picofile.com/file/8158272226/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87_%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%B1.jpg

سه‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1393 @ 02:55 ق.ظ

جوجه زنگباری

به نام خدا
جوجه رنگباری بسیار پر بدن و خارزن
3 دانگ
http://s5.picofile.com/file/8157503968/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85.jpg


سه‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1393 @ 02:50 ق.ظ

رشد فوق العاده

به نام حق
جوجه خروس چشم شاهدانه ای
رشد این جوجه فوق العاده است
6 ماه سن دارد و  4 دانگ قد و بسیار پر بدن
امید فراوانی به این جوجه میرود

http://s5.picofile.com/file/8157503868/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF.jpg

 

سه‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1393 @ 02:18 ق.ظ


به نام خالق
خروس 18 ماهه 3.5 دانگ
در حال تخت شدن پرها میباشد
میدان زده و بسیار خطرناک ، خار زن و تو رو زن ، بالا جنگ
خروسهای بلندتر از خودش را براحتی دچار مشکل می کند

http://s5.picofile.com/file/8157500976/%DA%AF%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1.jpghttp://s5.picofile.com/file/8157501334/%DA%AF%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1.jpg

جمعه 14 آذر‌ماه سال 1393 @ 07:55 ب.ظ

خروسی باز هم به در خواست دوستان

به نام حق
4.5 دانگ پر
واقعا کم نظیر است
http://s5.picofile.com/file/8155459750/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87_.jpghttp://s5.picofile.com/file/8155477918/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg

جمعه 14 آذر‌ماه سال 1393 @ 08:12 ق.ظ

جنگ و جوجه کشی بی نظیر

به نام پروردگار
دوستان یک خروس رده بالای در جنگ از بنده خواستند
این خروس مادری دشتیاری قرمز بلند و پدری طوطی است
هدف زن ، و پر پا ، قدرت چوبهایش هم عالیست
پر شگرد و باهوش و چابک و تیز
با اینحال رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون

تقدیم یکی از دوستان شد
http://s5.picofile.com/file/8155352742/%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1_2.jpghttp://s5.picofile.com/file/8155352292/%D8%B7_%D8%B2.jpg
http://s5.picofile.com/file/8155352776/%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1.jpg

سه‌شنبه 11 آذر‌ماه سال 1393 @ 01:33 ق.ظ

خروسی از نسل تفتان


به نام جهان آفرینجوجه 11 ماهه 3 دانگ از نسل تفتان

تا عید آماده میشود
http://s5.picofile.com/file/8154778276/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87_10_%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87_%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86.jpg


جمعه 7 آذر‌ماه سال 1393 @ 10:49 ب.ظ

نسل اناری خالص

به نام حقhttp://s5.picofile.com/file/8154191734/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5.jpg

http://s5.picofile.com/file/8154191550/%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5.jpg

http://s5.picofile.com/file/8154194084/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpghttp://s5.picofile.com/file/8154192426/%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_1.jpghttp://s5.picofile.com/file/8154192776/%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_2.jpghttp://s5.picofile.com/file/8154193068/%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_3.jpg